Akcja Dotacja - dotacje unijne i krajowe

23-400 Biłgoraj

ul. Sikorskiego 5

Zadzwoń do nas

+48 794 960 980

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

AKTUALNE NABORY

Akcja Dotacja pomoc w uzyskaniu dotacji

OSOBY FIZYCZNE

zadzwoń do nas

napisz do nas

"Czyste Powietrze"

 

PROGRAM: Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie jest uzależniona od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.

 

DLA KOGO: Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. 

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI: Wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie 30 tys. zł.

 

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

zadzwoń do nas

napisz do nas

"Moja Woda"

 

PROGRAM: Celem programu Moja Woda jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji  w Polsce. Program oferuje dotacje na zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, oraz uruchomienie instalacji z przeznaczeniem do zbierania, magazynowania oraz retencjonowania wód opadowych lub roztopowych.

 

DLA KOGO: Właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. 

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI: Wsparcie do kwoty 6 tys. zł. oraz 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

zadzwoń do nas

napisz do nas

"Moje Ciepło"

 

PROGRAM: Dofinansowanie dotyczy powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

 

DLA KOGO: Właściciel lub współwłaściciel nowego domu jednorodzinnego - nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy.


W JAKIEJ WYSOKOŚCI: W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

zadzwoń do nas

napisz do nas

"Mój Prąd"

 

PROGRAM: Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

DLA KOGO: Wniosek mogą złożyć osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.


W JAKIEJ WYSOKOŚCI: Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

ROLNICY

napisz do nas

zadzwoń do nas

"Modernizacja Gospodarstw"

 

PROGRAM: Celem programu jest zwiększenie ilości instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak fotowoltaiczne wiatrowe oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także magazynów energii elektrycznej.

 

DLA KOGO:  Właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha.

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI: Dofinansowanie w formie refundacji może sięgnąć do 60% kosztów inwestycji. Nawet do 150 000,00 PLN.

Wnioski od 31.01.2023 do 01.03.2023

 

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

zadzwoń do nas

napisz do nas

"Wymiana Pokryć Dachowych"

 

PROGRAM: Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest.

 

DLA KOGO: Wsparcia udziela się do wymiany pokrycia dachowego na budynkach służących do produkcji rolniczej.

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI: Wysokość wsparcia jest liczona jako iloczyn powierzchni wymienionego pokrycia dachowego (w metrach kwadratowych) i 40% standardowej stawki jednostkowej. Łączna wysokość wsparcia przyznana dla rolnika będzie nie większa niż 20 000 zł.

 

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji

FIRMY

napisz do nas

zadzwoń do nas

"Programy w podziale na województwa"

 

PROGRAM: Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

 

DLA KOGO:  Firmy przetwórcze i spożywcze z wyjątkiem produkcji piwa, alkoholu oraz tytoniu

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI: Dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych. Przedsiębiorstwa Mikro do 3 mil. Małe do 10 mil. i Średnie do 15 mil.  

 

Akcja Dotacja, pomoc w pozyskaniu dotacji
Akcja Dotacja pomoc w uzyskaniu dotacji
Akcja Dotacja pomoc w uzyskaniu dotacji
Akcja Dotacja pomoc w uzyskaniu dotacji
Akcja Dotacja pomoc w uzyskaniu dotacji

 Projekt i wykonanie: zynet.pl